Rozhovor

Pokud na Vaši ínternetové stránce prezentujete také poslání, cíle a hodnoty firmy, zkuste tyto informace sdělit pomocí rozhovoru s vedením firmy. Pro návštěvníky Vašich stránek bude jistě příjemnější nechat si tyto informace přinést v jednom uceleném spotu. Nejen, že to bude pro návštěvníky pohodlnější, ale díky tomu, že video dokáže vyjádřit nejen obsah, ale i emoce, bude toto video působit věrohodněji a osobněji.

Prezentace poslání, cílů a hodnot firmy prostřednictvím rozhovoru s vedením společnosti je perfektní způsob, jak lidsky sdělit tyto informace směrem k veřejnosti, ale i v rámci interní komunikace. Rozhovor dokonale vystihuje osobnost z vedení firmy či jejich zástupců.

Pár základních důvodů pro rozhovor:

  1. působí na zrak i sluch
  2. komunikuje i mimoverbálně
  3. využitelný při mnoha příležitostech
  4. personalizuje společnost

 

Zajistíme Vám natočení rozhovoru v prostředí Vaší firmy, a to jak formou samostatného vystoupení řečníka, tak i formou odpovídání na připravené otázky. Výstupem bude rozhovor v délce cca 1 minuty podkreslený hudbou a doplněný o logo Vaší firmy.